• strona_baner01

System fotowoltaiczny

Komercyjna i przemysłowa fotowoltaika oraz rozproszona generacja fotowoltaiki

Aplikacja

● Dachowe systemy fotowoltaiczne dla fabryk, magazynów i budynków komercyjnych
● Naziemne farmy fotowoltaiczne dla parków przemysłowych i niezagospodarowanych terenów
● Wiaty solarne i dachy parkingów i garaży
● BIPV (Building Integrated PV) do dachów, fasad, świetlików Kluczowe cechy: - Czysta, odnawialna energia elektryczna z paneli słonecznych
● Obniżone koszty energii elektrycznej i większe bezpieczeństwo energetyczne
● Minimalny wpływ na środowisko i ślad węglowy
● Skalowalne systemy od kilowatów do megawatów
● Dostępne konfiguracje z podłączeniem do sieci lub poza siecią
● Rozproszona generacja fotowoltaiczna odnosi się do zdecentralizowanych systemów energii słonecznej znajdujących się blisko punktu wykorzystania.

Kluczowe cechy

● Lokalne wytwarzanie czystej energii zmniejsza straty przesyłowe
● Uzupełnia scentralizowane zaopatrzenie w energię elektryczną
● Poprawia odporność i stabilność sieci
● Modułowe panele fotowoltaiczne, falowniki i systemy montażowe
● Może pracować w izolowanych mikrosieciach lub być podłączony do sieci
Podsumowując, komercyjne/przemysłowe systemy fotowoltaiczne i rozproszone wytwarzanie fotowoltaiki wykorzystują lokalne systemy fotowoltaiczne w celu zapewnienia czystej energii elektrycznej dla obiektów i społeczności.

System Fotowoltaiczny-01 (3)
System Fotowoltaiczny-01 (1)

Rozwiązania i przypadki

Projekt elektrowni lekkiej (magazynowej) do hodowli zwierząt o mocy 40 MW ma planowaną moc zainstalowaną na poziomie 40 MWp, a moc zainstalowana projektu w pierwszej fazie wynosi 15 MWp, a obszar gruntów wynosi 637 mu, z których wszystkie stanowią grunty solankowo-alkaliczne i tereny nieużytkowane .
● Moc fotowoltaiczna: 15MWp
● Roczna produkcja energii: ponad 20 milionów kWh
● Poziom napięcia przyłączonego do sieci: 66kV
● Falownik: 14000kW

Całkowita wartość inwestycji w ramach projektu wynosi 236 milionów juanów, zainstalowana moc wynosi 30 MWp, a zainstalowano 103 048 polikrzemowych paneli słonecznych o mocy 260 Wp.
● Moc fotowoltaiczna: 30MWp
● Roczna produkcja energii: ponad 33 miliony kWh
● Roczny dochód: 36 milionów juanów

Mikrosieć-01 (1)
System Fotowoltaiczny-01 (2)

Pierwsza faza projektu będzie miała moc 3,3 MW, a druga faza 3,2 MW.Przyjmując tryb „spontanicznego wytwarzania i samodzielnego wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej podłączonych do sieci”, może rocznie ograniczyć 517 000 ton emisji dymu i pyłów oraz 200 000 ton gazów cieplarnianych.
● Całkowita moc fotowoltaiczna: 6,5MW
● Roczna produkcja energii: ponad 2 miliony kWh
● Poziom napięcia przyłączonego do sieci: 10kV
● Falownik: 3MW